B Ó G+ NA CIEBIE PATRZY! TAK+,WŁAŚNIE TERAZ! NAWRÓĆ SIĘ BY NIE BYŁO ZA PÓŹNO! ŚMIERCI NIE COFNIESZ. OSTATNIA SZANSA JEST TERAZ.
E-MAIL: zolnierzechrystusa.com.pl@gmail.com

I. Medytacja - Wprowadzenie ogólne Żołnierze Chrystusa!

I. Medytacja - Wprowadzenie Ogólne !

Żołnierze Chrystusa!

Od 18 maja 2019 r., dnia liturgicznego wspomnienia św. o. Stanisława Papczyńskiego (ur. 18 maja 1631 r.), jednego z Patronów Żołnierzy Chrystusa, rozpoczęto codzienną pogłębioną modlitwę Słowem Bożym, które jest ”skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12).

To właśnie Pismo Święte jest nauczycielem cnót - jak zaznaczał św. S. Papczyński w dziele „Ukrzyżowany Mówca” - których zdobywanie jest wpisane w etos każdego szlachetnego Żołnierza Chrystusa, dążącego każdego dnia do „przemieniania się przez odnawianie umysłu, aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). Jego odkrywanie pozwala poznawać Osobę Chrystusa w sposób wpływający na przemienianie mojej mentalności życiowej i dostosowywanie jej do Jego prawa miłości. Stąd też Pismo Święte jest jedynym pewnym kierunkiem duchowego marszu za Chrystusem, bowiem - o czym mówił tłumacz Biblii na język łaciński – św. Hieronim ze Strydonu, większy Doktor Kościoła z IV/V w., w „Komentarzu do Proroka Izajasza” (PL 24, 17): „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

A zatem codzienne rozważanie – a przez to poznawanie – Słowa, czyli Chrystusa (por. J 1, 14), wyraża moją wzmożoną wobec Niego cześć i jest bodźcem, wprowadzającym mnie, jako Żołnierza Chrystusa, do bardziej duchowego życia Bogiem w mojej codzienności (por. Sobór Watukański II, „Dei Verbum”, 26). A także otwierającym na bardziej świadome uczestnictwo w Świętych Sakramentach Kościoła, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje Eucharystia, zawierająca całe dobro duchowe Kościoła, i będąca tym samym źródłem oraz szczytem całego życia chrześcijańskiego oraz jego misyjności (por. Benedykt XVI, „Sacramentum Caritatis”, 16-17).

Wspomnienie św. o. Stanisława Papczyńskiego

Góra Kalwaria, dnia 18 maja 2019 A. D.

ks. krzysztof stąpor MIC